You are here

Aling Conel

Prekidač dimer za LED 200W crna Aling EXP

Prekidač dimer za LED 200W crna Aling EXP

- Elektronski regulator za LED,
EXP 1M, 200W
- Univerzalni taster elektronski
regulator za sve vrste sijalica
- Osnovna namena za CFL i LED
dimabilne sijalice do 200W
- Ugradnja u noseću
prirubnicu utiskivanjem
- Indikacija

0,00 RSD
Prekidač dimer za LED 200W krem Aling EXP

Prekidač dimer za LED 200W krem Aling EXP

- Elektronski regulator za LED,
EXP 1M, 200W
- Univerzalni taster elektronski
regulator za sve vrste sijalica
- Osnovna namena za CFL i LED
dimabilne sijalice do 200W
- Ugradnja u noseću
prirubnicu utiskivanjem
- Indikacija

0,00 RSD
Prekidač dimer za LED 200W silver Aling EXP

Prekidač dimer za LED 200W silver Aling EXP

- Elektronski regulator za LED,
EXP 1M, 200W
- Univerzalni taster elektronski
regulator za sve vrste sijalica
- Osnovna namena za CFL i LED
dimabilne sijalice do 200W
- Ugradnja u noseću
prirubnicu utiskivanjem
- Indikacija

0,00 RSD
Prekidač dimer za LED 200W bela Aling EXP

Prekidač dimer za LED 200W bela Aling EXP

- Elektronski regulator za LED,
EXP 1M, 200W
- Univerzalni taster elektronski
regulator za sve vrste sijalica
- Osnovna namena za CFL i LED
dimabilne sijalice do 200W
- Ugradnja u noseću
prirubnicu utiskivanjem
- Indikacija

0,00 RSD
Montažna kutija Ø60 x 40 mm 1/2M za puni zid

Montažna kutija Ø60 x 40 mm 1/2M za puni zid

- Montažna kutija za 1/2M za puni zid
- Ugradnja u puni zid pod malter

7,04 RSD
Montažna kutija Ø60 x 40 mm 1/2M za puni zid

Montažna kutija Ø60 x 40 mm 1/2M za puni zid

 • Montažna kutija za 1/2M za puni zid
 • Ugradnja u puni zid pod malter
7,04 RSD
Montažna kutija Ø60 x 40 mm 1/2M za puni zid

Montažna kutija Ø60 x 40 mm 1/2M za puni zid

 • Montažna kutija za 1/2M za puni zid
 • Ugradnja u puni zid pod malter
7,04 RSD
Montažna kutija 3M za puni zid Aling

Montažna kutija 3M za puni zid Aling

 • Montažna kutija
 • PM3 za 3M za puni zid, 50 mm
 • Kutija za ugradnju trostruke prirubnice
 • Ugradnja u puni zid pod malter
42,36 RSD
 Montažna kutija 3M za puni zid Aling

Montažna kutija 3M za puni zid Aling

 • Montažna kutija
 • PM3 za 3M za puni zid, 50 mm
 • Kutija za ugradnju trostruke prirubnice
 • Ugradnja u puni zid pod malter
42,36 RSD
Montažna kutija 3M za puni zid Aling

Montažna kutija 3M za puni zid Aling

- Montažna kutija
PM3 za 3M
za puni zid, 50 mm
- Kutija za ugradnju
trostruke prirubnice
- Ugradnja u puni zid
pod malter

42,36 RSD
Prirubnica 1M Aling Mode

Prirubnica 1M Aling Mode

- Prirubnica 1M MODE
sa stegačima
- Za ugradnju
jednog modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju Ø60 pomoću vijaka

64,80 RSD
Prirubnica 2M Aling Mode

Prirubnica 2M Aling Mode

- Prirubnica 2M MODE
sa stegačima
- Za ugradnju
dva modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju Ø60 pomoću vijaka

64,80 RSD
Tipka 1M bela Aling EXP

Tipka 1M bela Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- Za sklopke
bez indikacije
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

64,80 RSD
Tipka 1M krem Aling EXP

Tipka 1M krem Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- Za sklopke
bez indikacije
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

64,80 RSD
Prirubnica 3M Aling Mode

Prirubnica 3M Aling Mode

- Prirubnica 3M MODE sa vijcima
- Za ugradnju tri modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju 3M pomoću vijaka

66,00 RSD
Tasteri za sklopke jednostruki - Beli

Tasteri za sklopke jednostruki - Beli

 • Taster sklopke širine 22,2 mm za sklopke bez indikacije i sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku utiskivanjem
66,00 RSD
Slepi čep 1M bela Aling EXP

Slepi čep 1M bela Aling EXP

- Poklopac maske
(slepi modul)
EXP 1M
- Za pokrivanje mesta
gde nedostaje modul
- Pokriva širinu jednog
modula 22,2mm
- Ugradnja u noseću
prirubnicu utiskivanjem

68,40 RSD
Slepi čep 1M krem Aling EXP

Slepi čep 1M krem Aling EXP

- Poklopac maske
(slepi modul)
EXP 1M
- Za pokrivanje mesta
gde nedostaje modul
- Pokriva širinu jednog
modula 22,2mm
- Ugradnja u noseću
prirubnicu utiskivanjem

68,40 RSD
Okvir 1M beli Aling Mode 6501.0

Okvir 1M beli Aling Mode 6501.0

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
78,00 RSD
Okvir 2M beli Aling Mode 6502.0

Okvir 2M beli Aling Mode 6502.0

 • Maska dvostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa dva
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
78,00 RSD
Tasteri za sklopke jednostruki - Beli sa oznakom strelica dole

Tasteri za sklopke jednostruki - Beli sa oznakom strelica dole

 • Taster sklopke širine 22,2 mm za sklopke bez indikacije i sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku utiskivanjem
82,80 RSD
Prirubnica 1M Aling EXP

Prirubnica 1M Aling EXP

- Prirubnica 1M EXP
sa stegačima
- Za ugradnju
jednog modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju Ø60 pomoću vijaka

82,80 RSD
Prirubnica 2M Aling EXP

Prirubnica 2M Aling EXP

- Prirubnica 2M EXP
sa stegačima
- Za ugradnju
dva modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju Ø60 pomoću vijaka

82,80 RSD
Tasteri za sklopke jednostruki - Beli sa oznakom strelica gore

Tasteri za sklopke jednostruki - Beli sa oznakom strelica gore

 • Taster sklopke širine 22,2 mm za sklopke bez indikacije i sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku utiskivanjem
82,80 RSD
Tipka 1M strelica bela Aling EXP

Tipka 1M strelica bela Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- Za sklopke
bez indikacije
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

86,40 RSD
Tipka 1M strelica krem Aling EXP

Tipka 1M strelica krem Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- Za sklopke
bez indikacije
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

86,40 RSD
Prirubnica 3M Aling EXP

Prirubnica 3M Aling EXP

- Prirubnica 3M EXP
sa vijcima
- Za ugradnju
tri modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju 3M pomoću vijaka

86,40 RSD
Tasteri za sklopke jednostruki - Beli sa indikacijom

Tasteri za sklopke jednostruki - Beli sa indikacijom

 • Taster sklopke širine 22,2 mm za sklopke bez indikacije i sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku utiskivanjem
88,80 RSD
Tipka 1M sa indikacijom bela Aling EXP

Tipka 1M sa indikacijom bela Aling EXP

- Taster
sa indikacijom
EXP 1M
- Taster 1M širine 22,2mm
- Za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

88,80 RSD
Tipka 1M sa indikacijom krem Aling EXP

Tipka 1M sa indikacijom krem Aling EXP

- Taster
sa indikacijom
EXP 1M
- Taster 1M širine 22,2mm
- Za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

88,80 RSD
Okvir 3M beli Aling Mode 6503.0

Okvir 3M beli Aling Mode 6503.0

 • Maska trostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa tri
  modula širine 22,2 mm,
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
94,80 RSD
Tipka 2M bela Aling EXP

Tipka 2M bela Aling EXP

- Taster 2M širine 44,4mm
- Za sklopke
bez indikacije
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

98,40 RSD
Tipka 2M krem Aling EXP

Tipka 2M krem Aling EXP

- Taster 2M širine 44,4mm
- Za sklopke
bez indikacije
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

98,40 RSD
Prirubnica 4M Aling Mode

Prirubnica 4M Aling Mode

- Prirubnica 4M MODE sa vijcima
- Za ugradnju četiri modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju 4M pomoću vijaka

109,20 RSD
Tipka 1M grejalica indikacijom krem Aling EXP

Tipka 1M grejalica indikacijom krem Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- sa indikacijom i oznakom
- Za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

111,60 RSD
Tipka 1M zvono sa indikacijom bela Aling EXP

Tipka 1M zvono sa indikacijom bela Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- sa indikacijom i oznakom
- Za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

111,60 RSD
Tipka 1M zvono sa indikacijom krem Aling EXP

Tipka 1M zvono sa indikacijom krem Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- sa indikacijom i oznakom
- Za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

111,60 RSD
Tipka 1M svetlo sa indikacijom bela Aling EXP

Tipka 1M svetlo sa indikacijom bela Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- sa indikacijom i oznakom
- Za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

111,60 RSD
Tipka 1M svetlo sa indikacijom krem Aling EXP

Tipka 1M svetlo sa indikacijom krem Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- sa indikacijom i oznakom
- Za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

111,60 RSD
Tipka 1M bojler indikacijom bela Aling EXP

Tipka 1M bojler indikacijom bela Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- sa indikacijom i oznakom
- Za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

111,60 RSD
Tipka 1M bojler indikacijom krem Aling EXP

Tipka 1M bojler indikacijom krem Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- sa indikacijom i oznakom
- Za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

111,60 RSD
Tipka 1M ventilatora sa indikacijom bela Aling EXP

Tipka 1M ventilatora sa indikacijom bela Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- sa indikacijom i oznakom
- Za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

111,60 RSD
Tipka 1M ventilatora sa indikacijom krem Aling EXP

Tipka 1M ventilatora sa indikacijom krem Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- sa indikacijom i oznakom
- Za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

111,60 RSD
Tipka 1M grejalica indikacijom bela Aling EXP

Tipka 1M grejalica indikacijom bela Aling EXP

- Taster 1M širine 22,2mm
- sa indikacijom i oznakom
- Za sklopke
sa indikacijom
- Ugradnja na sklopku
utiskivanjem

111,60 RSD

Stranice