You are here

Nosači

Prirubnica 1M Aling Mode

Prirubnica 1M Aling Mode

- Prirubnica 1M MODE
sa stegačima
- Za ugradnju
jednog modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju Ø60 pomoću vijaka

64,80 RSD
Prirubnica 2M Aling Mode

Prirubnica 2M Aling Mode

- Prirubnica 2M MODE
sa stegačima
- Za ugradnju
dva modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju Ø60 pomoću vijaka

64,80 RSD
Prirubnica 3M Aling Mode

Prirubnica 3M Aling Mode

- Prirubnica 3M MODE sa vijcima
- Za ugradnju tri modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju 3M pomoću vijaka

66,00 RSD
Prirubnica 4M Aling Mode

Prirubnica 4M Aling Mode

- Prirubnica 4M MODE sa vijcima
- Za ugradnju četiri modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju 4M pomoću vijaka

109,20 RSD
Prirubnica 5M Aling Mode

Prirubnica 5M Aling Mode

- Prirubnica 5M MODE sa vijcima
- Za ugradnju pet modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju 5M pomoću vijaka

126,00 RSD
Prirubnica 7M Aling Mode

Prirubnica 7M Aling Mode

- Prirubnica 7M MODE sa vijcima
- Za ugradnju sedam modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju 7M pomoću vijaka

138,00 RSD
Kutija nadgradna 2M beli IP20 Aling Mode

Kutija nadgradna 2M beli IP20 Aling Mode

- Za ugradnju 2 modula
- Ugradnja na zid pomoću vijaka

223,20 RSD
Kutija nadgradna 4M beli IP20 Aling Mode

Kutija nadgradna 4M beli IP20 Aling Mode

- Za ugradnju 4 modula
- Ugradnja na zid pomoću vijaka

346,80 RSD