You are here

Okvire

Okvir 1M beli Aling Mode 6501.0

Okvir 1M beli Aling Mode 6501.0

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
78,00 RSD
Okvir 2M beli Aling Mode 6502.0

Okvir 2M beli Aling Mode 6502.0

 • Maska dvostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa dva
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
78,00 RSD
Okvir 3M beli Aling Mode 6503.0

Okvir 3M beli Aling Mode 6503.0

 • Maska trostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa tri
  modula širine 22,2 mm,
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
94,80 RSD
Okvir 4M beli Aling Mode 6504.0

Okvir 4M beli Aling Mode 6504.0

 • Maska četvorostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa četiri
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
174,00 RSD
Okvir 1M krem Aling Mode 6501.9

Okvir 1M krem Aling Mode 6501.9

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
184,80 RSD
Okvir 2M krem Aling Mode 6502.9

Okvir 2M krem Aling Mode 6502.9

 • Maska dvostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa dva
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
184,80 RSD
Okvir 1M grafit Aling Mode 6501.2

Okvir 1M grafit Aling Mode 6501.2

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
192,00 RSD
Okvir 1M bordo Aling Mode 6501.3

Okvir 1M bordo Aling Mode 6501.3

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
192,00 RSD
Okvir 2M bordo Aling Mode 6502.3

Okvir 2M bordo Aling Mode 6502.3

 • Maska dvostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa dva
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
192,00 RSD
Okvir 5M beli Aling Mode 6505.0

Okvir 5M beli Aling Mode 6505.0

 • Maska petostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa pet
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
194,40 RSD
Okvir 2M srebrna Aling Mode 6502.S

Okvir 2M srebrna Aling Mode 6502.S

 • Maska dvostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa dva
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
235,20 RSD
Okvir 1M metalik zelena Aling Mode 6501.Z

Okvir 1M metalik zelena Aling Mode 6501.Z

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
248,40 RSD
Okvir 2M zlatna Aling Mode 6502.G

Okvir 2M zlatna Aling Mode 6502.G

 • Maska dvostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa dva
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
248,40 RSD
Okvir 2M bakarna Aling Mode 6502.C

Okvir 2M bakarna Aling Mode 6502.C

 • Maska dvostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa dva
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
248,40 RSD
Okvir 2M metalik plava Aling Mode 6502.P

Okvir 2M metalik plava Aling Mode 6502.P

 • Maska dvostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa dva
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
248,40 RSD
Okvir 2M metalik zelena Aling Mode 6502.Z

Okvir 2M metalik zelena Aling Mode 6502.Z

 • Maska dvostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa dva
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
248,40 RSD
Okvir 1M zlatna Aling Mode 6501.G

Okvir 1M zlatna Aling Mode 6501.G

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
248,40 RSD
Okvir 1M srebrna Aling Mode 6501.S

Okvir 1M srebrna Aling Mode 6501.S

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
248,40 RSD
Okvir 1M bakarna Aling Mode 6501.B/C

Okvir 1M bakarna Aling Mode 6501.B/C

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
248,40 RSD
Okvir 1M metalik plava Aling Mode 6501.P

Okvir 1M metalik plava Aling Mode 6501.P

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
248,40 RSD
Okvir 3M krem Aling Mode 6502.9

Okvir 3M krem Aling Mode 6502.9

 • Maska trostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa tri
  modula širine 22,2 mm,
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
262,80 RSD
Okvir 3M grafit Aling Mode 6503.2

Okvir 3M grafit Aling Mode 6503.2

 • Maska trostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa tri
  modula širine 22,2 mm,
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
271,20 RSD
Okvir 3M bordo Aling Mode 6503.3

Okvir 3M bordo Aling Mode 6503.3

 • Maska trostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa tri
  modula širine 22,2 mm,
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
271,20 RSD
Okvir 2M grafit Aling Mode 6502.2

Okvir 2M grafit Aling Mode 6502.2

 • Maska dvostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa dva
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
302,40 RSD
Okvir 3M zlatna Aling Mode 6503.G

Okvir 3M zlatna Aling Mode 6503.G

 • Maska trostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa tri
  modula širine 22,2 mm,
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
346,80 RSD
Okvir 3M srebrna Aling Mode 6503.S

Okvir 3M srebrna Aling Mode 6503.S

 • Maska trostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa tri
  modula širine 22,2 mm,
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
346,80 RSD
Okvir 3M bakarna Aling Mode 6503.C

Okvir 3M bakarna Aling Mode 6503.C

 • Maska trostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa tri
  modula širine 22,2 mm,
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
346,80 RSD
Okvir 3M metalik plava Aling Mode 6503.P

Okvir 3M metalik plava Aling Mode 6503.P

 • Maska trostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa tri
  modula širine 22,2 mm,
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
346,80 RSD
Okvir 3M metalik zelena Aling Mode 6503.Z

Okvir 3M metalik zelena Aling Mode 6503.Z

 • Maska trostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa tri
  modula širine 22,2 mm,
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
346,80 RSD
Okvir 4M krem Aling Mode 6504.9

Okvir 4M krem Aling Mode 6504.9

 • Maska četvorostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa četiri
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
378,00 RSD
Okvir 4M grafit Aling Mode 6504.2

Okvir 4M grafit Aling Mode 6504.2

 • Maska četvorostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa četiri
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
390,00 RSD
Okvir 4M bordo Aling Mode 6504.3

Okvir 4M bordo Aling Mode 6504.3

 • Maska četvorostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa četiri
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
390,00 RSD
Okvir 5M krem Aling Mode 6505.9

Okvir 5M krem Aling Mode 6505.9

 • Maska petostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa pet
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
442,80 RSD
Okvir 5M grafit Aling Mode 6505.2

Okvir 5M grafit Aling Mode 6505.2

 • Maska petostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa pet
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
466,80 RSD
Okvir 5M bordo Aling Mode 6505.3

Okvir 5M bordo Aling Mode 6505.3

 • Maska petostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa pet
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
466,80 RSD
Okvir 4M zlatna Aling Mode 6504.G

Okvir 4M zlatna Aling Mode 6504.G

 • Maska četvorostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa četiri
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
522,00 RSD
Okvir 4M srebrna Aling Mode 6504.S

Okvir 4M srebrna Aling Mode 6504.S

 • Maska četvorostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa četiri
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
522,00 RSD
Okvir 4M bakarna Aling Mode 6504.C

Okvir 4M bakarna Aling Mode 6504.C

 • Maska četvorostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa četiri
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
522,00 RSD
Okvir 4M metalik plava Aling Mode 6504.P

Okvir 4M metalik plava Aling Mode 6504.P

 • Maska četvorostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa četiri
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
522,00 RSD
Okvir 4M metalik zelena Aling Mode 6504.Z

Okvir 4M metalik zelena Aling Mode 6504.Z

 • Maska četvorostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa četiri
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
522,00 RSD
Okvir 5M zlatna Aling Mode 6505.G

Okvir 5M zlatna Aling Mode 6505.G

 • Maska petostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa pet
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
582,00 RSD
Okvir 5M metalik plava Aling Mode 6505.P

Okvir 5M metalik plava Aling Mode 6505.P

 • Maska petostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa pet
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
582,00 RSD
Okvir 5M metalik zelena Aling Mode 6505.Z

Okvir 5M metalik zelena Aling Mode 6505.Z

 • Maska petostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa pet
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
582,00 RSD
Okvir 5M srebrna Aling Mode 6505.S

Okvir 5M srebrna Aling Mode 6505.S

 • Maska petostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa pet
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
582,00 RSD
Okvir 5M bakarna Aling Mode 6505.C

Okvir 5M bakarna Aling Mode 6505.C

 • Maska petostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa pet
  modula širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
582,00 RSD
Okvir 1M drvo jasen Aling Mode 6501.J

Okvir 1M drvo jasen Aling Mode 6501.J

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
1.315,20 RSD
Okvir 1M drvo hrast Aling Mode 6501.H

Okvir 1M drvo hrast Aling Mode 6501.H

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
1.315,20 RSD
Okvir 1M drvo orah Aling Mode 6501.R

Okvir 1M drvo orah Aling Mode 6501.R

 • Maska
  jednostruka
 • Za pokrivanje sklopa sa jednim
  modulom širine 22,2 mm
 • Ugradnja na noseću prirubnicu
  utiskivanjem
1.315,20 RSD

Stranice