You are here

LIYCY 4x1,5 mm²

Šifra:
060439
Cena:136,00 RSD
Proizvod je neocenjen
 • Provodnik: finožični bakarni ili kalajisan bakarni provodnik
 • Izolacija: PVC masa
 • Separator:poliester folija
 • Ekraan: oplet od kalajisanih bakarnih žica
 • Plašt: PVC masa
 • Boja plašta: siva RAL 7032 ili RAL 7001
 • PRIMENA: Kablovi tipa LiYCY  se koriste kao napojni i komandni
  vodovi za elektroakustične i tonfrekventne sisteme. Višežilni
  kablovi se odlikuju malim dimenzijama, tako da su posebno
  pogodni za primenu kod elektronskih uređaja.
  Namenjeni su za prenos impulsa i podataka u elktronici,
  računarskoj tehnici, mernoj i regulacionoj tehnici
 • Težina (kg/km): 132
 • Prečnik (mm): 8,8
Tehnički podaci: 

Slični proizvodi: