You are here

Slepi čep 1M krem Aling EXP

Šifra:
ALC70001.9
Cena:70,00 RSD
Proizvod je neocenjen

- Poklopac maske
(slepi modul)
EXP 1M
- Za pokrivanje mesta
gde nedostaje modul
- Pokriva širinu jednog
modula 22,2mm
- Ugradnja u noseću
prirubnicu utiskivanjem

Broj modula: 
Tehnički podaci: 

Slični proizvodi: