You are here

Slepi čep 1M bela Aling EXP

Šifra:
ALC70001.0
Cena:70,00 RSD
Proizvod je neocenjen
  •  Poklopac maske
  • (slepi modul)
  • EXP 1M
  • Za pokrivanje mesta
  • gde nedostaje modul
  • Pokriva širinu jednog
  • modula 22,2mm
  • Ugradnja u noseću
  • prirubnicu utiskivanjem
Broj modula: 
Boja: 
Tehnički podaci: 

Slični proizvodi: