You are here

CH

Topljivi osigurač CH8 1A/400V Eti

Topljivi osigurač CH8 1A/400V Eti

 • Opis CH8x32 gG 1A/400V
 • Težina 4.25g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 8X31
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
84,00 RSD
Topljivi osigurač CH8 4A/400V Eti

Topljivi osigurač CH8 4A/400V Eti

 • Opis CH8x32 gG 4A/400V
 • Težina 4.25g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 8X31
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
84,00 RSD
Topljivi osigurač CH8 6A/400V Eti

Topljivi osigurač CH8 6A/400V Eti

 • Opis CH8x32 gG 6A/400V
 • Težina 4.25g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 8X31
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
84,00 RSD
Topljivi osigurač CH8 8A/400V Eti

Topljivi osigurač CH8 8A/400V Eti

 • Opis CH8x32 gG 8A/400V
 • Težina 4.25g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 8X31
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
90,00 RSD
Topljivi osigurač CH8 10A/400V Eti

Topljivi osigurač CH8 10A/400V Eti

 • Opis CH8x32 gG 10A/400V
 • Težina 4.25g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 8X31
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
90,00 RSD
Topljivi osigurač CH8 12A/400V Eti

Topljivi osigurač CH8 12A/400V Eti

 • Opis CH8x32 gG 12A/400V
 • Težina 4.25g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 8X31
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
90,00 RSD
Topljivi osigurač CH8 16A/400V Eti

Topljivi osigurač CH8 16A/400V Eti

 • Opis CH8x32 gG 16A/400V
 • Težina 4.25g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 8X31
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
101,00 RSD
Topljivi osigurač CH8 20A/400V Eti

Topljivi osigurač CH8 20A/400V Eti

 • Opis CH8x32 gG 20A/400V
 • Težina 4.25g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 8X31
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
90,00 RSD
Topljivi osigurač CH8 25A/400V Eti

Topljivi osigurač CH8 25A/400V Eti

 • Opis CH8x32 gG 25A/400V
 • Težina 4.25g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 8X31
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
90,00 RSD
Topljivi osigurač CH10 0,5A/500V Eti

Topljivi osigurač CH10 0,5A/500V Eti

 • Opis CH10x38 gG 0.5A/500V
 • Težina 7.6g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 100
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 10X38
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
132,00 RSD
Topljivi osigurač CH10 1A/500V Eti

Topljivi osigurač CH10 1A/500V Eti

 • Opis CH10x38 gG 1A/500V
 • Težina 7.6g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 100
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 10X38
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
112,00 RSD
Topljivi osigurač CH10 2A/500V Eti

Topljivi osigurač CH10 2A/500V Eti

 • Opis CH10x38 gG 2A/500V
 • Težina 7.6g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 100
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 10X38
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
112,00 RSD
Topljivi osigurač CH10 4A/500V Eti

Topljivi osigurač CH10 4A/500V Eti

 • Opis CH10x38 gG 4A/500V
 • Težina 7.6g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 100
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 10X38
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
112,00 RSD
Topljivi osigurač CH10 6A/500V Eti

Topljivi osigurač CH10 6A/500V Eti

 • Opis CH10x38 gG 6A/500V
 • Težina 7.6g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 100
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 10X38
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
112,00 RSD
Topljivi osigurač CH10 8A/500V Eti

Topljivi osigurač CH10 8A/500V Eti

 • Opis CH10x38 gG 8A/500V
 • Težina 7.6g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 100
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 10X38
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
103,00 RSD
Topljivi osigurač CH10 10A/500V Eti

Topljivi osigurač CH10 10A/500V Eti

 • Opis CH10x38 gG 10A/500V
 • Težina 7.6g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 100
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 10X38
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
114,00 RSD
Topljivi osigurač CH10 12A/500V Eti

Topljivi osigurač CH10 12A/500V Eti

 • Opis CH10x38 gG 12A/500V
 • Težina 7.6g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 100
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 10X38
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
114,00 RSD
Topljivi osigurač CH10 16A/500V Eti

Topljivi osigurač CH10 16A/500V Eti

 • Opis CH10x38 gG 16A/500V
 • Težina 7.6g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 100
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 10X38
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
114,00 RSD
Topljivi osigurač CH10 20A/400V Eti

Topljivi osigurač CH10 20A/400V Eti

 • Opis CH10x38 gG 20A/400V
 • Težina 7.6g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 100
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 10X38
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
114,00 RSD
Topljivi osigurač CH10 32A/400V Eti

Topljivi osigurač CH10 32A/400V Eti

 • Opis CH10x38 gG 32A/400V
 • Težina 7.6g
 • Nivo Cilindrični topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 100
 • Karakteristika gG
 • Dimenzija 10X38
 • Grupa proizvoda Niskonaponski cilindrični topljivi umetci C
132,00 RSD