You are here

Eti

Automatski osigurač 2A 1-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 2A 1-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p C2
 • Težina: 0.125kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 2
784,00 RSD
Automatski osigurač 4A 1-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 4A 1-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p C4
 • Težina: 0.125kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 4
784,00 RSD
Automatski osigurač 6A 1-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 6A 1-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p B6
 • Težina: 0.132kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 6
341,00 RSD
Automatski osigurač 6A 1-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 6A 1-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p C6
 • Težina: 0.125kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 6
341,00 RSD
Automatski osigurač 10A 1-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 10A 1-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p C10
 • Težina: 0.125kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 10
341,00 RSD
Automatski osigurač 10A 1-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 10A 1-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p B10
 • Težina: 0.132kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 10
341,00 RSD
Automatski osigurač 16A 1-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 16A 1-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p B16
 • Težina: 0.132kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 16
341,00 RSD
Automatski osigurač 16A 1-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 16A 1-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p C16
 • Težina: 0.125kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 16
341,00 RSD
Automatski osigurač 20A 1-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 20A 1-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p B20
 • Težina: 0.132kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 20
341,00 RSD
Automatski osigurač 20A 1-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 20A 1-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p C20
 • Težina: 0.125kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 20
341,00 RSD
Automatski osigurač 25A 1-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 25A 1-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p B25
 • Težina: 0.132kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 25
341,00 RSD
Automatski osigurač 25A 1-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 25A 1-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p C25
 • Težina: 0.125kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 25
341,00 RSD
Automatski osigurač 32A 1-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 32A 1-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p B32
 • Težina: 0.132kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 32
382,00 RSD
Automatski osigurač 32A 1-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 32A 1-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p C32
 • Težina: 0.125kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 32
382,00 RSD
Automatski osigurač 40A 1-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 40A 1-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p B40
 • Težina: 0.132kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 40
541,00 RSD
Automatski osigurač 40A 1-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 40A 1-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p C40
 • Težina: 0.125kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 40
595,00 RSD
Automatski osigurač 50A 1-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 50A 1-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p B50
 • Težina: 0.132kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 50
727,00 RSD
Automatski osigurač 50A 1-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 50A 1-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p C50
 • Težina: 0.125kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 50
798,00 RSD
Automatski osigurač 63A 1-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 63A 1-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p B63
 • Težina: 0.132kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 63
800,00 RSD
Automatski osigurač 63A 1-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 63A 1-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 1p C63
 • Težina: 0.125kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 63
894,00 RSD
Automatski osigurač 2A 3-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 2A 3-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p C2
 • Težina: 0.335kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 2
2.334,00 RSD
Automatski osigurač 4A 3-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 4A 3-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p C4
 • Težina: 0.335kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 4
2.004,00 RSD
Automatski osigurač 6A 3-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 6A 3-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p B6
 • Težina: 0.334kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 6
1.248,00 RSD
Automatski osigurač 6A 3-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 6A 3-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p C6
 • Težina: 0.335kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 6
1.453,00 RSD
Automatski osigurač 10A 3-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 10A 3-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p B10
 • Težina: 0.334kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 10
1.248,00 RSD
Automatski osigurač 10A 3-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 10A 3-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p C10
 • Težina: 0.335kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 10
1.453,00 RSD
Automatski osigurač 16A 3-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 16A 3-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p B16
 • Težina: 0.334kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 16
1.453,00 RSD
Automatski osigurač 16A 3-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 16A 3-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p C16
 • Težina: 0.335kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 16
1.453,00 RSD
Automatski osigurač 20A 3-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 20A 3-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p B20
 • Težina: 0.334kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 20
1.453,00 RSD
Automatski osigurač 20A 3-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 20A 3-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p C20
 • Težina: 0.335kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 20
1.453,00 RSD
Automatski osigurač 25A 3-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 25A 3-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p B25
 • Težina: 0.334kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 25
1.248,00 RSD
Automatski osigurač 25A 3-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 25A 3-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p C25
 • Težina: 0.335kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 25
1.453,00 RSD
Automatski osigurač 32A 3-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 32A 3-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p B32
 • Težina: 0.334kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 32
1.309,00 RSD
Automatski osigurač 32A 3-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 32A 3-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p C32
 • Težina: 0.335kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 32
1.525,00 RSD
Automatski osigurač 40A 3-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 40A 3-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p B40
 • Težina: 0.334kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 40
1.859,00 RSD
Automatski osigurač 40A 3-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 40A 3-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p C40
 • Težina: 0.335kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 40
2.166,00 RSD
Automatski osigurač 50A 3-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 50A 3-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p B50
 • Težina: 0.334kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 50
2.495,00 RSD
Automatski osigurač 50A 3-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 50A 3-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p C50
 • Težina: 0.335kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 50
2.906,00 RSD
Automatski osigurač 63A 3-polni 6 kA B Eti

Automatski osigurač 63A 3-polni 6 kA B Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p B63
 • Težina: 0.334kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: B
 • Nazivna struja: 63
2.744,00 RSD
Automatski osigurač 63A 3-polni 6 kA C Eti

Automatski osigurač 63A 3-polni 6 kA C Eti

 • Opis: ETIMAT 6 3p C63
 • Težina: 0.335kg
 • Nivo: Minijaturni automatski prekidač MCB i pribor
 • Funkcija: Instalacijski prekidači
 • Nazivna prekidna moć: 6
 • Karakteristika okidanja: C
 • Nazivna struja: 63
3.197,00 RSD