You are here

Vodozaptivne

Kutija N4D za 4 osigurača nadgradna IP65 Tehnoplast

Kutija N4D za 4 osigurača nadgradna IP65 Tehnoplast

 • Naziv: N 4 D
 • Tip: IP 65 []In-63A
 • Dimenzije: 128 x 201 x 120
 • Broj modula: 4
 • Broj PE, N klema: 2 x 4
 • DIN šina
 • Izolovana klema za uzemljenje i nulu
 • Poklopac slobodnog prostora
 • Potreban pribor za montažu
 • Čep za šrafove
1.583,00 RSD
Kutija N8D za 8 osigurača nadgradna IP65 Tehnoplast

Kutija N8D za 8 osigurača nadgradna IP65 Tehnoplast

 • Naziv: N 8 D
 • Tip: IP 65 []In-63A
 • Dimenzije: 202 x 201 x 120
 • Broj modula: 8
 • Broj PE, N klema: 2 x 8
 • DIN šina
 • Izolovana klema za uzemljenje i nulu
 • Poklopac slobodnog prostora
 • Potreban pribor za montažu
1.955,00 RSD
Kutija N12D za 12 osigurača nadgradna IP65 Tehnoplast

Kutija N12D za 12 osigurača nadgradna IP65 Tehnoplast

 • Naziv: N 12 D
 • Tip: IP 65 []In-63A
 • Dimenzije: 318 x 259 x 144
 • Broj modula: 12
 • Broj PE, N klema: 2 x 10
 • DIN šina
 • Izolovana klema za uzemljenje i nulu
 • Poklopac slobodnog prostora
3.271,00 RSD
Kutija N24D za 24 osigurača nadgradna IP65 Tehnoplast

Kutija N24D za 24 osigurača nadgradna IP65 Tehnoplast

 • Naziv: N 24 D
 • Tip: IP 65 []In-63A
 • Dimenzije: 318 x 384 x 144
 • Broj modula: 24
 • Broj PE, N klema: 2 x 13
 • DIN šina
 • Izolovana klema za uzemljenje i nulu
 • Poklopac slobodnog prostora
5.355,00 RSD
Kutija N36D za 36 osigurača nadgradna IP65 Tehnoplast

Kutija N36D za 36 osigurača nadgradna IP65 Tehnoplast

 • Naziv: N 36 D
 • Tip: IP 65 []In-63A
 • Dimenzije: 319 x 508 x 144
 • Broj modula: 36
 • Broj PE, N klema: 2 x 15
 • DIN šina
 • Izolovana klema za uzemljenje i nulu
 • Poklopac slobodnog prostora
7.368,00 RSD