You are here

D

Topljivi osigurač DI 2A/500V Eti

Topljivi osigurač DI 2A/500V Eti

 • Opis DI DZ 2A/500V
 • Težina 12g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E16
 • Indikator prednji
120,00 RSD
Topljivi osigurač DI 2A/500V Eti

Topljivi osigurač DI 2A/500V Eti

 • Opis DI gG 2A/500V
 • Težina 12g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika gL/gG (cable protection/equipment protection)
 • Dimenzija E16
122,00 RSD
Topljivi osigurač DI 4A/500V Eti

Topljivi osigurač DI 4A/500V Eti

 • Opis DI DZ 4A/500V
 • Težina 12g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E16
 • Indikator prednji
120,00 RSD
Topljivi osigurač DI 6A/500V Eti

Topljivi osigurač DI 6A/500V Eti

 • Opis DI DZ 6A/500V
 • Težina 12g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E16
 • Indikator prednji
157,00 RSD
Topljivi osigurač DI 10A/500V Eti

Topljivi osigurač DI 10A/500V Eti

 • Opis DI DZ 6A/500V
 • Težina 12g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E16
 • Indikator prednji
115,00 RSD
Topljivi osigurač DI 16A/500V Eti

Topljivi osigurač DI 16A/500V Eti

 • Opis DI DZ 16A/500V
 • Težina 13g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E16
 • Indikator prednji
115,00 RSD
Topljivi osigurač DI 20A/500V Eti

Topljivi osigurač DI 20A/500V Eti

 • Opis DI DZ 20A/500V
 • Težina 13g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E16
 • Indikator prednji
115,00 RSD
Topljivi osigurač DI 25A/500V Eti

Topljivi osigurač DI 25A/500V Eti

 • Opis DI DZ 25A/500V
 • Težina 14g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E16
 • Indikator prednji
124,00 RSD
Topljivi osigurač DII 2A/500V Eti

Topljivi osigurač DII 2A/500V Eti

 • Opis DII DZ 2A/500V
 • Težina 24g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E27
 • Indikator prednji
50,00 RSD
Topljivi osigurač DII 4A/500V Eti

Topljivi osigurač DII 4A/500V Eti

 • Opis DII DZ 4A/500V
 • Težina 25g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E27
 • Indikator prednji
47,00 RSD
Topljivi osigurač DII 6A/500V Eti

Topljivi osigurač DII 6A/500V Eti

 • Opis DII DZ 6A/500V
 • Težina 25g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E27
 • Indikator prednji
42,00 RSD
Topljivi osigurač DII 10A/500V Eti

Topljivi osigurač DII 10A/500V Eti

 • Opis DII DZ 10A/500V
 • Težina 0.03kg
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E27
 • Indikator prednji
37,00 RSD
Topljivi osigurač DII 16A/500V Eti

Topljivi osigurač DII 16A/500V Eti

 • Opis DII DZ 16A/500V
 • Težina 0.03kg
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E27
 • Indikator prednji
37,00 RSD
Topljivi osigurač DII 20A/500V Eti

Topljivi osigurač DII 20A/500V Eti

 • Opis DII DZ 25A/500V
 • Težina 0.03kg
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E27
 • Indikator prednji
40,00 RSD
Topljivi osigurač DII 25A/500V Eti

Topljivi osigurač DII 25A/500V Eti

 • Opis DII DZ 25A/500V
 • Težina 0.03kg
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E27
 • Indikator prednji
40,00 RSD
Topljivi osigurač DIII 35A/500V Eti

Topljivi osigurač DIII 35A/500V Eti

 • Opis DIII DZ 35A/500V
 • Težina 48g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E33
 • Indikator prednji
74,00 RSD
Topljivi osigurač DIII 50A/500V Eti

Topljivi osigurač DIII 50A/500V Eti

 • Opis DIII DZ 50A/500V
 • Težina 51g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E33
 • Indikator prednji
124,00 RSD
Topljivi osigurač DIII 63A/500V Eti

Topljivi osigurač DIII 63A/500V Eti

 • Opis DIII DZ 63A/500V
 • Težina 51g
 • Nivo Topljivi umetci (gG)
 • AC Prekidna moć 50
 • DC Prekidna moć 8
 • Karakteristika DZ
 • Dimenzija E33
 • Indikator prednji
132,00 RSD