You are here

Program PRESTIGE

Sklopka jednopolna 10AX/250V

Sklopka jednopolna 10AX/250V

- Usaglašeno sa IEC 60669-1

-Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegača li vijaka

218,40 RSD
Sklopka naizmenična 10AX/250V

Sklopka naizmenična 10AX/250V

- Usaglašeno sa IEC 60669-1

-Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegača li vijaka

238,80 RSD
Taster sklopka za svetlo bez indikacije 10AX/250

Taster sklopka za svetlo bez indikacije 10AX/250

- Usaglašeno sa IEC 60669-1

-Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegača li vijaka

243,60 RSD
Sklopka serijska 10AX/250V

Sklopka serijska 10AX/250V

- Usaglašeno sa IEC 60669-1

-Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegača li vijaka

261,60 RSD
Sklopka naizmenična 10AX/250V

Sklopka naizmenična 10AX/250V

- Usaglašeno sa IEC 60669-1

-Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegača li vijaka

337,20 RSD
Sklopka ukrsna 10AX/250V

Sklopka ukrsna 10AX/250V

- Usaglašeno sa IEC 60669-1

-Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegača li vijaka

352,80 RSD