You are here

Konzole

Nosač konzola za PNK 50 Pekom

Nosač konzola za PNK 50 Pekom

Dimenzije:

 • Dužina: 50 mm
 • Visina: 60 mm

Za montažu na zid koristi se anker vijak tipa FBN II. Za montažu konzole na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8 x 16. Na konzolu se postavljaju regali koji se učvršćuju torban vijcima tipa PEKOM 6x12mm.

61,00 RSD
Nosač konzola za PNK 100 Pekom

Nosač konzola za PNK 100 Pekom

  Dimenzije:

 • Dužina: 100 mm
 • Visina: 60 mm

Za montažu na zid koristi se anker vijak tipa FBN II. Za montažu konzole na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8 x 16. Na konzolu se postavljaju regali koji se učvršćuju torban vijcima tipa PEKOM 6x12mm.
 

90,00 RSD
Nosač konzola za PNK 160 Pekom

Nosač konzola za PNK 160 Pekom

  Dimenzije:

 • Dužina: 160 mm
 • Visina: 60 mm

Za montažu na zid koristi se anker vijak tipa FBN II. Za montažu konzole na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8 x 16. Na konzolu se postavljaju regali koji se učvršćuju torban vijcima tipa PEKOM 6x12mm.
 

126,00 RSD
Nosač konzola za PNK 200 Pekom

Nosač konzola za PNK 200 Pekom

  Dimenzije:

 • Dužina: 200 mm
 • Visina: 60 mm

Za montažu na zid koristi se anker vijak tipa FBN II. Za montažu konzole na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8 x 16. Na konzolu se postavljaju regali koji se učvršćuju torban vijcima tipa PEKOM 6x12mm.
 

152,00 RSD
Nosač konzola za PNK 300 Pekom

Nosač konzola za PNK 300 Pekom

  Dimenzije:

 • Dužina: 300 mm
 • Visina: 60 mm

Za montažu na zid koristi se anker vijak tipa FBN II. Za montažu konzole na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8 x 16. Na konzolu se postavljaju regali koji se učvršćuju torban vijcima tipa PEKOM 6x12mm.
 

262,00 RSD
Nosač konzola za PNK 400 Pekom

Nosač konzola za PNK 400 Pekom

  Dimenzije:

 • Dužina: 400 mm
 • Visina: 60 mm

Za montažu na zid koristi se anker vijak tipa FBN II. Za montažu konzole na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8 x 16. Na konzolu se postavljaju regali koji se učvršćuju torban vijcima tipa PEKOM 6x12mm.
 

348,00 RSD
Nosač konzola za PNK 500 Pekom

Nosač konzola za PNK 500 Pekom

  Dimenzije:

 • Dužina: 500 mm
 • Visina: 60 mm

Za montažu na zid koristi se anker vijak tipa FBN II. Za montažu konzole na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8 x 16. Na konzolu se postavljaju regali koji se učvršćuju torban vijcima tipa PEKOM 6x12mm.

452,00 RSD
Nosač konzola za PNK 600 Pekom

Nosač konzola za PNK 600 Pekom

  Dimenzije:

 • Dužina: 600 mm
 • Visina: 60 mm

Za montažu na zid koristi se anker vijak tipa FBN II. Za montažu konzole na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8 x 16. Na konzolu se postavljaju regali koji se učvršćuju torban vijcima tipa PEKOM 6x12mm.

 

542,00 RSD