You are here

Montažne kutije

Montažna kutija Ø60 x 40 mm 1/2M za puni zid

Montažna kutija Ø60 x 40 mm 1/2M za puni zid

- Montažna kutija za 1/2M za puni zid
- Ugradnja u puni zid pod malter

7,04 RSD
Montažna kutija 3M za puni zid Aling

Montažna kutija 3M za puni zid Aling

- Montažna kutija
PM3 za 3M
za puni zid, 50 mm
- Kutija za ugradnju
trostruke prirubnice
- Ugradnja u puni zid
pod malter

42,36 RSD
Montažna kutija Ø60 x 40 mm 1/2M za šuplji zid OBO

Montažna kutija Ø60 x 40 mm 1/2M za šuplji zid OBO

- Montažna kutija za 1/2M
za šuplji zid, 50 mm
- Ugradnja u šuplji zid
pomoću kandži
sa vijcima

66,30 RSD
Prirubnica 1M EXP za šuplji zid

Prirubnica 1M EXP za šuplji zid

  • Za ugradnju jednog modula širine 22.2mm
  • Ugradnja u montažnu kutiju Ø60mm pomoću vijaka
75,00 RSD
Prirubnica 2M EXP za šuplji zid

Prirubnica 2M EXP za šuplji zid

  • Za ugradnju dva modula širine 22.2mm
  • Ugradnja u montažnu kutiju Ø60mm pomoću vijaka
75,00 RSD
Montažna kutija 4M za puni zid Aling

Montažna kutija 4M za puni zid Aling

- Montažna kutija
PM4 za 4M
za puni zid, 50 mm
-Kutija za ugradnju
četvorostruke prirubnice
- Ugradnja u puni zid
pod malter

127,00 RSD
Montažna kutija 3M za šuplji zid Aling

Montažna kutija 3M za šuplji zid Aling

- Montažna kutija
VM3 za 3M
za šuplji zid, 50 mm
- Kutija za ugradnju
trostruke prirubnice
- Ugradnja u šuplji zid
pomoću kandži
sa vijcima

140,00 RSD
Montažna kutija 6/7M za puni zid Aling

Montažna kutija 6/7M za puni zid Aling

- Montažna kutija
PM7 za 6M/7M
za puni zid, 50 mm
- Kutija za ugradnju
sedmorostruke prirubnice
- Ugradnja u puni zid
pod malter

194,00 RSD
Montažna kutija 4M za šuplji zid Aling

Montažna kutija 4M za šuplji zid Aling

- Montažna kutija
VM4 za 4M
za šuplji zid, 50 mm
- Kutija za ugradnju
četvorostruke prirubnice
- Ugradnja u šuplji zid
pomoću kandži
sa vijcima

195,60 RSD
Montažna kutija 6/7M za šuplji zid Aling

Montažna kutija 6/7M za šuplji zid Aling

- Montažna kutija
VM7 za 6/7M
za šuplji zid, 50 mm
- Kutija za ugradnju
sedmorostruke prirubnice
- Ugradnja u šuplji zid
pomoću kandži
sa vijcima

298,80 RSD