You are here

Perforirani Nosači E90

Regal 100x60x3000mm SKS E90 OBO

Regal 100x60x3000mm SKS E90 OBO

CENA PO METRU

 • Širina: 100mm
 • Visina: 60mm
 • Dužina: 3000mm
 • Debljina lima: 1,5mm
 • Pocinkovani lim
1,62 RSD
Regal 200x60x3000mm SKS E90 OBO

Regal 200x60x3000mm SKS E90 OBO

CENA PO METRU

 • Širina: 200mm
 • Visina: 60mm
 • Dužina: 3000mm
 • Debljina lima: 1,5mm
 • Pocinkovani lim
2,23 RSD
Regal 300x60x3000mm SKS E90 OBO

Regal 300x60x3000mm SKS E90 OBO

CENA PO METRU

 • Širina: 300mm
 • Visina: 60mm
 • Dužina: 3000mm
 • Debljina lima: 1,5mm
 • Pocinkovani lim
2,67 RSD
Regal 400x60x3000mm SKS E90 OBO

Regal 400x60x3000mm SKS E90 OBO

CENA PO METRU

 • Širina: 400mm
 • Visina: 60mm
 • Dužina: 3000mm
 • Debljina lima: 1,5mm
 • Pocinkovani lim
3,30 RSD
Regal 500x60x3000mm SKS E90 OBO

Regal 500x60x3000mm SKS E90 OBO

CENA PO METRU

 • Širina: 500mm
 • Visina: 60mm
 • Dužina: 3000mm
 • Debljina lima: 1,5mm
 • Pocinkovani lim
4,00 RSD
Regal 150x60x3000mm SKS E90 OBO

Regal 150x60x3000mm SKS E90 OBO

CENA PO METRU

 • Širina: 150mm
 • Visina: 60mm
 • Dužina: 3000mm
 • Debljina lima: 1,5mm
 • Pocinkovani lim
2.090,40 RSD