You are here

Nosači

Prirubnica 1M Aling EXP

Prirubnica 1M Aling EXP

 • Prirubnica 1M EXP
 • sa stegačima
 • Za ugradnju
 • jednog modula
 • Ugradnja u montažnu
 • kutiju Ø60 pomoću vijaka
96,00 RSD
Prirubnica 2M Aling EXP

Prirubnica 2M Aling EXP

 • Prirubnica 2M EXP
 • sa stegačima
 • Za ugradnju
 • dva modula
 • Ugradnja u montažnu
 • kutiju Ø60 pomoću vijaka
96,00 RSD
Prirubnica 3M Aling EXP

Prirubnica 3M Aling EXP

 • Prirubnica 3M EXP
 • sa vijcima
 • Za ugradnju
 • tri modula
 • Ugradnja u montažnu
 • kutiju 3M pomoću vijaka
102,00 RSD
Prirubnica 4M Aling EXP

Prirubnica 4M Aling EXP

 • Prirubnica 4M EXP
 • sa vijcima
 • Za ugradnju
 • četiri modula
 • Ugradnja u montažnu
 • kutiju 4M pomoću vijaka
168,00 RSD
Prirubnica 6M Aling EXP

Prirubnica 6M Aling EXP

 • Prirubnica 6M EXP
 • sa vijcima
 • Za ugradnju
 • šest modula
 • Ugradnja u montažnu
 • kutiju 6M pomoću vijaka
202,00 RSD
Prirubnica 7M Aling EXP

Prirubnica 7M Aling EXP

 •  Prirubnica 7M EXP
 • sa vijcima
 • Za ugradnju
 • sedam modula
 • Ugradnja u montažnu
 • kutiju 7M pomoću vijaka
218,00 RSD