You are here

Nosači

Prirubnica 1M Aling EXP

Prirubnica 1M Aling EXP

- Prirubnica 1M EXP
sa stegačima
- Za ugradnju
jednog modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju Ø60 pomoću vijaka

85,00 RSD
Prirubnica 2M Aling EXP

Prirubnica 2M Aling EXP

- Prirubnica 2M EXP
sa stegačima
- Za ugradnju
dva modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju Ø60 pomoću vijaka

85,00 RSD
Prirubnica 3M Aling EXP

Prirubnica 3M Aling EXP

- Prirubnica 3M EXP
sa vijcima
- Za ugradnju
tri modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju 3M pomoću vijaka

86,40 RSD
Prirubnica 4M Aling EXP

Prirubnica 4M Aling EXP

- Prirubnica 4M EXP
sa vijcima
- Za ugradnju
četiri modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju 4M pomoću vijaka

142,80 RSD
Prirubnica 6M Aling EXP

Prirubnica 6M Aling EXP

- Prirubnica 6M EXP
sa vijcima
- Za ugradnju
šest modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju 6M pomoću vijaka

171,60 RSD
Prirubnica 7M Aling EXP

Prirubnica 7M Aling EXP

- Prirubnica 7M EXP
sa vijcima
- Za ugradnju
sedam modula
- Ugradnja u montažnu
kutiju 7M pomoću vijaka

184,80 RSD