You are here

Schneider

Bimetal LRD01 0,1-0,16A Schneider

Bimetal LRD01 0,1-0,16A Schneider

Opseg podešavanja releja

 • Direktni kontaktor za montiranje
 • Za kontaktore: LC1-D09...38
 • Polovi: 3p
 • Maksimalna radna temperatura: 60°
 • Minimalna radna temperatura: -20°
  
   
5.322,00 RSD
Bimetal LRD02 0,16-0,25A Schneider

Bimetal LRD02 0,16-0,25A Schneider

Opseg podešavanja releja

 • Direktni kontaktor za montiranje
 • Za kontaktore: LC1-D09...38
 • Polovi: 3p
 • Maksimalna radna temperatura: 60°
 • Minimalna radna temperatura: -20°
5.322,00 RSD
Bimetal LRD03 0,25-0,40A Schneider

Bimetal LRD03 0,25-0,40A Schneider

Opseg podešavanja releja

5.322,00 RSD
Bimetal LRD04 0,40-0,63A Schneider

Bimetal LRD04 0,40-0,63A Schneider

Opseg podešavanja releja

5.322,00 RSD
Bimetal LRD05 0,63-1A Schneider

Bimetal LRD05 0,63-1A Schneider

Opseg podešavanja releja

5.322,00 RSD
Bimetal LRD06 1A-1,7 Schneider

Bimetal LRD06 1A-1,7 Schneider

Opseg podešavanja releja

5.322,00 RSD
Bimetal LRD07 1,6A-2,5 Schneider

Bimetal LRD07 1,6A-2,5 Schneider

Opseg podešavanja releja

5.322,00 RSD
Bimetal LRD08 2,5-4A Schneider

Bimetal LRD08 2,5-4A Schneider

Opseg podešavanja releja

5.322,00 RSD
Bimetal LRD10 4-6A Schneider

Bimetal LRD10 4-6A Schneider

Opseg podešavanja releja

5.283,60 RSD
Bimetal LRD12 5,5-8A Schneider

Bimetal LRD12 5,5-8A Schneider

Opseg podešavanja releja

5.322,00 RSD
Bimetal LRD14 7-10A Schneider

Bimetal LRD14 7-10A Schneider

Opseg podešavanja releja

5.322,00 RSD
Bimetal LRD16 9-13A Schneider

Bimetal LRD16 9-13A Schneider

Opseg podešavanja releja

5.322,00 RSD
Bimetal LRD21 12-18A Schneider

Bimetal LRD21 12-18A Schneider

Opseg podešavanja releja

5.851,00 RSD
Bimetal LRD3365 80-104A Schneider

Bimetal LRD3365 80-104A Schneider

Opseg podešavanja releja

 • Direktni kontaktor za montiranje
 • Za kontaktore: D80 i D95
 • Polovi: 3p
 • Maksimalna radna temperatura: 60°
 • Minimalna radna temperatura: -20°
15.288,00 RSD
Bimetal LRD4365 80-104A Schneider

Bimetal LRD4365 80-104A Schneider

Opseg podešavanja releja

20.700,00 RSD
Bimetal LRD4367 95-120A Schneider

Bimetal LRD4367 95-120A Schneider

Opseg podešavanja releja

21.480,00 RSD
Bimetal LRD4369 110-140A Schneider

Bimetal LRD4369 110-140A Schneider

Opseg podešavanja releja

23.448,00 RSD