You are here

P - jednožilni puni provodnici

Provodnik P-T 0,75 bela

Provodnik P-T 0,75 bela

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik
 • Izolacija: PVC za povišenu temperaturu Ta60
30,00 RSD
Provodnik P-1 braon

Provodnik P-1 braon

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožični klasa 1 ili
  višežični klasa 2, prema SRPS N.C0.015
 • Izolacija: PVC mešavina
  Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta
 • Primena: U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevima, iznad ili ispod
  maltera, kao i na izolacionim telima iznad maltera
 • Prečnik: 2,5mm
 • Težina kg/km: 18
13,00 RSD
Provodnik P-1 crvena

Provodnik P-1 crvena

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeÿa, zeleno/žuta. 
 • U suvim prostorijama za trajno polaganje u cevima, iznad ili ispod maltera, kao i na izolacionim telima iznad maltera. 
 • Prečnik: 2.8mm
 • Težina: 20 kg/km
13,00 RSD
Provodnik P-1,5 braun

Provodnik P-1,5 braun

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
20,00 RSD
Provodnik P-1,5 crni

Provodnik P-1,5 crni

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
20,00 RSD
Provodnik P-1,5 crveni

Provodnik P-1,5 crveni

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
20,00 RSD
Provodnik P-1,5 plavi

Provodnik P-1,5 plavi

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
20,00 RSD
Provodnik P-1,5 žuto-zeleni

Provodnik P-1,5 žuto-zeleni

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
20,00 RSD
Provodnik P-2,5 žuto-zeleni

Provodnik P-2,5 žuto-zeleni

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
31,00 RSD
Provodnik P-2,5 braon

Provodnik P-2,5 braon

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
31,00 RSD
Provodnik P-2,5 crni

Provodnik P-2,5 crni

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
31,00 RSD
Provodnik P-2,5 crveni

Provodnik P-2,5 crveni

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
31,00 RSD
Provodnik P-2,5 plavi

Provodnik P-2,5 plavi

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
31,00 RSD
Provodnik P-4 plavi

Provodnik P-4 plavi

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
49,00 RSD
Provodnik P-4 žuto-zeleni

Provodnik P-4 žuto-zeleni

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
49,00 RSD
Provodnik P-6 crni

Provodnik P-6 crni

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
72,00 RSD
Provodnik P-6 plavi

Provodnik P-6 plavi

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
72,00 RSD
Provodnik P-6 žuto-zeleni

Provodnik P-6 žuto-zeleni

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
72,00 RSD
Provodnik P-10

Provodnik P-10

 • Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožiþni klasa 1 ili višežiþni klasa 2, prema SRPS N.C0.015. 
 • Izolacija: PVC mešavina Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta. 
121,00 RSD