You are here

Aling Power Line

Sklopka jednopolna za na zid IP44 beli Aling 251.00

Sklopka jednopolna za na zid IP44 beli Aling 251.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
262,00 RSD
Priključnica dvopolona za na zid IP44 beli Aling 2411.00

Priključnica dvopolona za na zid IP44 beli Aling 2411.00

 • 16AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
268,00 RSD
Taster sklopka za zvono za na zid IP44 sivi Aling 256.1A

Taster sklopka za zvono za na zid IP44 sivi Aling 256.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
274,00 RSD
Taster sklopka za svetlo za na zid IP44 beli Aling 255.00

Taster sklopka za svetlo za na zid IP44 beli Aling 255.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
274,00 RSD
Taster sklopka za zvono sa indikacijom za na zid IP 44 sivi Aling 256I.1A

Taster sklopka za zvono sa indikacijom za na zid IP 44 sivi Aling 256I.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je sklopka isključena
297,00 RSD
Taster sklopka za svetlo za na zid IP44 sivi Aling 255I.1A

Taster sklopka za svetlo za na zid IP44 sivi Aling 255I.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je sklopka isključena
297,00 RSD
Sklopka ukrsna za na zid IP44 beli Aling 254.00

Sklopka ukrsna za na zid IP44 beli Aling 254.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
318,00 RSD
Sklopka jednopolna za na zid IP44 sivi Aling 251.1A

Sklopka jednopolna za na zid IP44 sivi Aling 251.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
330,00 RSD
Sklopka jednopolna sa indikacijom za na zid IP44 beli Aling 2511.00

Sklopka jednopolna sa indikacijom za na zid IP44 beli Aling 2511.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je sklopka isključena
332,00 RSD
Sklopka jednopolna sa indikacijom za na zid IP44 sivi Aling 2511.1A

Sklopka jednopolna sa indikacijom za na zid IP44 sivi Aling 2511.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je sklopka isključena
332,00 RSD
Priključnica dvopolona za na zid IP44 sivi Aling 2411.1A

Priključnica dvopolona za na zid IP44 sivi Aling 2411.1A

 • 16AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
343,00 RSD
Sklopka naizmenična za na zid IP44 beli Aling 253.00

Sklopka naizmenična za na zid IP44 beli Aling 253.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
347,00 RSD
Sklopka naizmenična za na zid IP44 sivi Aling 253.1A

Sklopka naizmenična za na zid IP44 sivi Aling 253.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
347,00 RSD
Taster sklopka za zvono za na zid IP44 beli Aling 256.00

Taster sklopka za zvono za na zid IP44 beli Aling 256.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
348,00 RSD
Taster sklopka za svetlo za na zid IP44 sivi Aling 255.1A

Taster sklopka za svetlo za na zid IP44 sivi Aling 255.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
348,00 RSD
Sklopka naizmenična sa indikacijom za na zid IP44 beli Aling 2531.00

Sklopka naizmenična sa indikacijom za na zid IP44 beli Aling 2531.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
354,00 RSD
Sklopka naizmenična sa indikacijom za na zid IP44 sivi Aling 2531.1A

Sklopka naizmenična sa indikacijom za na zid IP44 sivi Aling 2531.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
354,00 RSD
Sklopka serijska za na zid IP44 beli Aling 252.00

Sklopka serijska za na zid IP44 beli Aling 252.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
355,00 RSD
Sklopka serijska za na zid IP44 sivi Aling 252.1A

Sklopka serijska za na zid IP44 sivi Aling 252.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
355,00 RSD
Priključnica dvopolna za na zid IP44 beli Aling 241.00

Priključnica dvopolna za na zid IP44 beli Aling 241.00

 • 16AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
360,00 RSD
Priključnica dvopolna za na zid IP44 sivi Aling 241.1A

Priključnica dvopolna za na zid IP44 sivi Aling 241.1A

 • 16AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
360,00 RSD
Sklopka serijska sa indikacijom za na zid IP44 beli Aling 2521.00

Sklopka serijska sa indikacijom za na zid IP44 beli Aling 2521.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je sklopka isključena
370,00 RSD
Sklopka serijska sa indikacijom za na zid IP44 sivi Aling 2521.1A

Sklopka serijska sa indikacijom za na zid IP44 sivi Aling 2521.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je sklopka isključena
370,00 RSD
Taster sklopka za zvono sa indikacijom za na zid IP44 beli Aling 256I.00

Taster sklopka za zvono sa indikacijom za na zid IP44 beli Aling 256I.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je sklopka isključena
378,00 RSD
Taster sklopka za svetlo za na zid IP44 beli Aling 255I.00

Taster sklopka za svetlo za na zid IP44 beli Aling 255I.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je sklopka isključena
378,00 RSD
Sklopka ukrsna sa indikacijom za na zid IP44 beli Aling 2541.00

Sklopka ukrsna sa indikacijom za na zid IP44 beli Aling 2541.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
409,00 RSD
Sklopka ukrsna sa indikacijom za na zid IP44 sivi Aling 2541.1A

Sklopka ukrsna sa indikacijom za na zid IP44 sivi Aling 2541.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno
409,00 RSD
Sklopka ukrsna za na zid IP44 sivi Aling 254.1A

Sklopka ukrsna za na zid IP44 sivi Aling 254.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
426,00 RSD
Sklopka jednopolna sa indikacijom za na zid IP44 beli Aling 259.00

Sklopka jednopolna sa indikacijom za na zid IP44 beli Aling 259.00

 • 16AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je sklopka uključena
434,00 RSD
Sklopka jednopolna indikatorska za na zid IP44 sivi Aling 2591.1A

Sklopka jednopolna indikatorska za na zid IP44 sivi Aling 2591.1A

 • 16AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je sklopka uključena
447,00 RSD
Taster sklopka za roletne za na zid IP44 beli Aling 257.00

Taster sklopka za roletne za na zid IP44 beli Aling 257.00

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Dve taster sklopke za direktno pokretanje elektoromotora za dizanje i spuštanje roletni, 
 • Blokada mogućnosti uključenja kretanja istovremeno u oba smera
462,00 RSD
Taster sklopka za roletne za na zid IP44 sivi Aling 257.1A

Taster sklopka za roletne za na zid IP44 sivi Aling 257.1A

 • 10AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Dve taster sklopke za direktno pokretanje elektromotora za dizanje i spuštanje roletni,
 • Blokada mogućnosti uključenja kretanja istovremeno u oba smera
462,00 RSD
Priključnica tropolna za na zid IP44 beli Aling 243.00

Priključnica tropolna za na zid IP44 beli Aling 243.00

 • 16AX/440V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
554,00 RSD
Priključnica tropolna za na zid IP44 sivi Aling 243.1A

Priključnica tropolna za na zid IP44 sivi Aling 243.1A

 • 16AX/440V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
554,00 RSD
Sklopka jednopolna sa indikacijom za na zid IP44 sivi Aling 259.1A

Sklopka jednopolna sa indikacijom za na zid IP44 sivi Aling 259.1A

 • 16AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je sklopka uključena
568,00 RSD
Sklopka jednopolna indikatorska za na zid IP44 beli Aling 2591.00

Sklopka jednopolna indikatorska za na zid IP44 beli Aling 2591.00

 • 16AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Indikacija svetli kada je sklopka uključena
581,00 RSD
Priključ. dvostruka dvopolna za na zid IP44 sivi Aling 2412.1A

Priključ. dvostruka dvopolna za na zid IP44 sivi Aling 2412.1A

 • 16AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Sa polikarbonatskim jezgrom
654,00 RSD
Priključ. dvostruka dvopolna za na zid IP44 beli Aling 242.00

Priključ. dvostruka dvopolna za na zid IP44 beli Aling 242.00

 • 16AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Sa porcelanskim jezgrom
702,00 RSD
Priključ. dvostruka dvopolna za na zid IP44 sivi Aling 242.1A

Priključ. dvostruka dvopolna za na zid IP44 sivi Aling 242.1A

 • 16AX/250V~
 • Usaglašeno sa IEC 60669-1,
 • Ugradnja na zid pomoću vijaka prečnika do 4 mm
 • Sa porcelanskim jezgrom
702,00 RSD