You are here

NHXH FE180 - vatrootporni i sporogorivi kablovi

Provodnik NHXH 2x1,5 FE180-E90/30

Provodnik NHXH 2x1,5 FE180-E90/30

 • Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 • Standard: DIN VDE0266
  Naponski nivo: 0.6/1 kV
  Ispitni napon: 4 kV
 • Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295 klasa 1 i klasa 2).
  Separator: staklo-liskunska traka (sporo goriv materal).
  Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina
  (HXI1 DIN VDE 0266).
145,00 RSD
JE-H(St)H 2x2x0,8mm² FE180/E90

JE-H(St)H 2x2x0,8mm² FE180/E90

 • Bezhalogeni instalacioni kabel sa izolacionom izdržljivošću u plamenu
162,14 RSD