You are here

Prekidači - tasteri - indikacija

Tipka 1M bela Aling EXP

Tipka 1M bela Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • Za sklopke
 • bez indikacije
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
79,00 RSD
Tipka 1M krem Aling EXP

Tipka 1M krem Aling EXP

 • - Taster 1M širine 22,2mm
 • - Za sklopke
 • bez indikacije
 • - Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
79,00 RSD
Slepi čep 1M bela Aling EXP

Slepi čep 1M bela Aling EXP

 •  Poklopac maske
 • (slepi modul)
 • EXP 1M
 • Za pokrivanje mesta
 • gde nedostaje modul
 • Pokriva širinu jednog
 • modula 22,2mm
 • Ugradnja u noseću
 • prirubnicu utiskivanjem
82,00 RSD
Slepi čep 1M krem Aling EXP

Slepi čep 1M krem Aling EXP

 • Poklopac maske
 • (slepi modul)
 • EXP 1M
 • Za pokrivanje mesta
 • gde nedostaje modul
 •  Pokriva širinu jednog
 • modula 22,2mm
 • Ugradnja u noseću
 • prirubnicu utiskivanjem
82,00 RSD
Taster EXP 1M sa oznakom pojačavanja, beli

Taster EXP 1M sa oznakom pojačavanja, beli

 • Taster za sklopku jednostruki bez indikacije
 • Dimenzije (d, v): 22.2mm x 45mm
 • Modul: 1M
 • Boja: bela (RAL 9003)
 • Oznaka: pojačavanje
88,00 RSD
Taster EXP 1M sa oznakom pojačavanja, krem

Taster EXP 1M sa oznakom pojačavanja, krem

 • Taster za sklopku jednostruki bez indikacije 
 • Dimenzije (d, v): 22.2mm x 45mm
 • Modul: 1M
 • Boja: krem (RAL 1013)
 • Oznaka: pojačavanje
88,00 RSD
Tipka 1M strelica bela Aling EXP

Tipka 1M strelica bela Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • Za sklopke
 • bez indikacije
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
104,00 RSD
Tipka 1M strelica krem Aling EXP

Tipka 1M strelica krem Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • Za sklopke
 • bez indikacije
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
104,00 RSD
Tipka 1M sa indikacijom bela Aling EXP

Tipka 1M sa indikacijom bela Aling EXP

 • Taster
 • sa indikacijom
 • EXP 1M
 • Taster 1M širine 22,2mm
 • Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
107,00 RSD
Tipka 1M sa indikacijom krem Aling EXP

Tipka 1M sa indikacijom krem Aling EXP

 • Taster
 • sa indikacijom
 • EXP 1M
 • Taster 1M širine 22,2mm
 •  Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
107,00 RSD
Tipka 2M bela Aling EXP

Tipka 2M bela Aling EXP

 • Taster 2M širine 44,4mm
 • Za sklopke bez indikacije
 • Ugradnja na sklopku utiskivanjem
118,00 RSD
Tipka 2M krem Aling EXP

Tipka 2M krem Aling EXP

 • Taster 2M širine 44,4mm
 •  Za sklopke
 • bez indikacije
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
118,00 RSD
Taster EXP 2M sa oznakom pojačavanja, beli

Taster EXP 2M sa oznakom pojačavanja, beli

 • Taster za sklopku dvostruki sa indikacijom
 • Dimenzije (d, v): 44.4mm x 45mm
 • Modul: 2M
 • Boja: bela (RAL 9003)
 • Oznaka: pojačavanje
120,00 RSD
Taster EXP 2M sa oznakom pojačavanja, krem

Taster EXP 2M sa oznakom pojačavanja, krem

 • Taster za sklopku dvostruki sa indikacijom
 • Dimenzije (d, v): 44.4mm x 45mm
 • Modul: 2M
 • Boja: krem (RAL 1013)
 • Oznaka: pojačavanje
120,00 RSD
Tipka 1M grejalica indikacijom krem Aling EXP

Tipka 1M grejalica indikacijom krem Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • sa indikacijom i oznakom
 • Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
134,00 RSD
Tipka 1M zvono sa indikacijom bela Aling EXP

Tipka 1M zvono sa indikacijom bela Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • sa indikacijom i oznakom
 • Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
134,00 RSD
Tipka 1M zvono sa indikacijom krem Aling EXP

Tipka 1M zvono sa indikacijom krem Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • sa indikacijom i oznakom
 • Za sklopke sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku utiskivanjem
134,00 RSD
Tipka 1M svetlo sa indikacijom bela Aling EXP

Tipka 1M svetlo sa indikacijom bela Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • sa indikacijom i oznakom
 • Za sklopke sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku utiskivanjem
134,00 RSD
Tipka 1M svetlo sa indikacijom krem Aling EXP

Tipka 1M svetlo sa indikacijom krem Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • sa indikacijom i oznakom
 • Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
134,00 RSD
Tipka 1M bojler indikacijom bela Aling EXP

Tipka 1M bojler indikacijom bela Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • sa indikacijom i oznakom
 •  Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
134,00 RSD
Tipka 1M bojler indikacijom krem Aling EXP

Tipka 1M bojler indikacijom krem Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 •  sa indikacijom i oznakom
 • Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
134,00 RSD
Tipka 1M ventilatora sa indikacijom bela Aling EXP

Tipka 1M ventilatora sa indikacijom bela Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • sa indikacijom i oznakom
 • Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
134,00 RSD
Tipka 1M ventilatora sa indikacijom krem Aling EXP

Tipka 1M ventilatora sa indikacijom krem Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • sa indikacijom i oznakom
 • Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
134,00 RSD
Tipka 1M grejalica indikacijom bela Aling EXP

Tipka 1M grejalica indikacijom bela Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • sa indikacijom i oznakom
 •  Za sklopke
 • sa indikacijom
 •  Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
134,00 RSD
Taster EXP 1M sa oznakom pojačavanja, crni soft

Taster EXP 1M sa oznakom pojačavanja, crni soft

 • Taster za sklopku jednostruki bez indikacije 
 • Dimenzije (d, v): 22.2mm x 45mm
 • Modul: 1M
 • Boja: crna soft
 • Oznaka: pojačavanje
138,00 RSD
Taster EXP 1M sa oznakom pojačavanja, silver

Taster EXP 1M sa oznakom pojačavanja, silver

 • Taster za sklopku jednostruki bez indikacije
 • Dimenzije (d, v): 22.2mm x 45mm
 • Modul: 1M
 • Boja: srebrna
 • Oznaka: pojačavanje
138,00 RSD
Slepi čep 1M silver Aling EXP

Slepi čep 1M silver Aling EXP

 • Poklopac maske
 • (slepi modul)
 • EXP 1M
 • Za pokrivanje mesta
 • gde nedostaje modul
 • Pokriva širinu jednog
 • modula 22,2mm
 • Ugradnja u noseću
 • prirubnicu utiskivanjem
142,00 RSD
Slepi čep 1M crna Aling EXP

Slepi čep 1M crna Aling EXP

 • Poklopac maske
 • (slepi modul)
 • EXP 1M
 • Za pokrivanje mesta
 • gde nedostaje modul
 • Pokriva širinu jednog
 • modula 22,2mm
 • Ugradnja u noseću
 • prirubnicu utiskivanjem
142,00 RSD
Tipka 1M siva Aling EXP

Tipka 1M siva Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • Za sklopke
 • bez indikacije
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
142,00 RSD
Tipka 1M crna Aling EXP

Tipka 1M crna Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • Za sklopke
 • bez indikacije
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
142,00 RSD
Tipka 2M sa indikacijom bela Aling EXP

Tipka 2M sa indikacijom bela Aling EXP

 • Taster
 • sa indikacijom
 • EXP 2M
 • Taster 2M širine 44,4mm
 • Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
155,00 RSD
Tipka 2M sa indikacijom krem Aling EXP

Tipka 2M sa indikacijom krem Aling EXP

 • Taster
 • sa indikacijom
 • EXP 2M
 • Taster 2M širine 44,4mm
 • Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
155,00 RSD
Tipka 1M strelica silver Aling EXP

Tipka 1M strelica silver Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • Za sklopke
 • bez indikacije
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
160,00 RSD
Tipka 1M strelica crna Aling EXP

Tipka 1M strelica crna Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • Za sklopke
 • bez indikacije
 •  Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
160,00 RSD
Taster EXP 2M sa oznakom pojačavanja, crni soft

Taster EXP 2M sa oznakom pojačavanja, crni soft

 • Taster za sklopku dvostruki sa indikacijom
 • Dimenzije (d, v): 44.4mm x 45mm
 • Modul: 2M
 • Boja: crna soft
 • Oznaka: pojačavanje
166,00 RSD
Taster EXP 2M sa oznakom pojačavanja, silver

Taster EXP 2M sa oznakom pojačavanja, silver

 • Taster za sklopku dvostruki sa indikacijom
 • Dimenzije (d, v): 44.4mm x 45mm
 • Modul: 2M
 • Boja: srebrna
 • Oznaka: pojačavanje
166,00 RSD
LED indikacija 24V sa kontaktima (za indikaciju) EXP, crveno

LED indikacija 24V sa kontaktima (za indikaciju) EXP, crveno

 • LED indikacija sa kontaktima
 • Za indikaciju
 • Koristi se za indikaciju kada je sklopka isključena
 • Ugradnja u jednopolnu sklopku, taster sklopku i naizmeničnu sklopku
 • Nominalni napon: 24V~
 • Boja: crven
166,00 RSD
Tinjalica LED bela sa provodnicima 230V Aling EXP

Tinjalica LED bela sa provodnicima 230V Aling EXP

 • LED indikacija 230V~
 • sa provodnicima
 • (za indikaciju) EXP,
 • belo
 • Koristi se za indikaciju kada je sklopka uključena
 • ( jednopolna sa priključkom za nulti provodnik, dvopolna )
 • Koristi se za indikaciju kada je sklopka isključena ( ukrsna)
168,00 RSD
Tinjalica LED zelena sa provodnicima 230V Aling EXP

Tinjalica LED zelena sa provodnicima 230V Aling EXP

 • LED indikacija 230V~
 • sa provodnicima
 • (za indikaciju) EXP,
 • zeleno
 • Koristi se za indikaciju kada je sklopka uključena
 • ( jednopolna sa priključkom za nulti provodnik, dvopolna )
 • - Koristi se za indikaciju kada je sklopka isključena ( ukrsna)
168,00 RSD
Tinjalica LED plava sa provodnicima 230V Aling EXP

Tinjalica LED plava sa provodnicima 230V Aling EXP

 • LED indikacija 230V~
 • sa provodnicima
 • (za indikaciju) EXP,
 • plavo
 •  Koristi se za indikaciju kada je sklopka uključena
 • ( jednopolna sa priključkom za nulti provodnik, dvopolna )
 •  Koristi se za indikaciju kada je sklopka isključena ( ukrsna)
168,00 RSD
Tinjalica LED crvena sa provodnicima 230V Aling EXP

Tinjalica LED crvena sa provodnicima 230V Aling EXP

 • LED indikacija 230V~
 • sa provodnicima
 • (za indikaciju) EXP,
 • crveno
 • Koristi se za indikaciju kada je sklopka uključena
 • ( jednopolna sa priključkom za nulti provodnik, dvopolna )
 • Koristi se za indikaciju kada je sklopka isključena ( ukrsna)
168,00 RSD
Tipka 1M sa indikacijom silver Aling EXP

Tipka 1M sa indikacijom silver Aling EXP

 • Taster
 • sa indikacijom
 • EXP 1M
 • Taster 1M širine 22,2mm
 • Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
169,00 RSD
Tipka 1M sa indikacijom crna Aling EXP

Tipka 1M sa indikacijom crna Aling EXP

 • Taster
 • sa indikacijom
 • EXP 1M
 • Taster 1M širine 22,2mm
 • Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
169,00 RSD
Tipka 2M silver Aling EXP

Tipka 2M silver Aling EXP

 • Taster 2M širine 44,4mm
 • Za sklopke
 • bez indikacije
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
178,00 RSD
Tipka 2M crna Aling EXP

Tipka 2M crna Aling EXP

 • Taster 2M širine 44,4mm
 • Za sklopke
 • bez indikacije
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
178,00 RSD
Tinjalica LED crvena 230V Aling EXP

Tinjalica LED crvena 230V Aling EXP

 • LED indikacija 230V~
 • sa kontaktima
 • (za indikaciju) EXP,
 • crveno
 • Koristi se za indikaciju kada je sklopka isključena
 • ( jednopolna sklopka, taster sklopka i naizmenična sklopka sa indikacijom)
184,00 RSD
Tinjalica LED plava 230V Aling EXP

Tinjalica LED plava 230V Aling EXP

 •   LED indikacija 230V~ sa kontaktima (za indikaciju) EXP,
 • plavo
 • Koristi se za indikaciju kada je sklopka isključena
 • ( jednopolna sklopka, taster sklopka i naizmenična sklopka sa indikacijom)
184,00 RSD
Tipka 1M grejalica indikacijom silver Aling EXP

Tipka 1M grejalica indikacijom silver Aling EXP

 • Taster 1M širine 22,2mm
 • sa indikacijom i oznakom
 • Za sklopke
 • sa indikacijom
 • Ugradnja na sklopku
 • utiskivanjem
190,00 RSD

Stranice